Velmi důležitá je správná a včasná diagnostika chrápání a poruch spánku


Jelikož ÄlovÄ›k chrápe jen ve spánku, to znamená, když o sobÄ› neví, byly vyvinuty velmi důmyslné vyÅ¡etÅ™ovací metody pro měření různých parametrů naÅ¡eho spánku, aby bylo možno tyto projevy pÅ™esnÄ› popsat, změřit a vyvodit smysluplné závÄ›ry. Správná a vÄasná diagnostika chrápání a poruch spánku může odhalit závažné zdravotní potíže. Mnohé z nich se pÅ™itom dají úspěšnÄ› léÄit. Jednou z takových poruch je i spánkové apnoe.

Svěřte se do rukou odborníků privátní ORL LENTE v Plzni

Nejjednodušší možností, základní a jen hrubÄ› orientaÄní, je analýza výkyvů saturace (nasycení krve kyslíkem) bÄ›hem noÄního spánku. Toto vyÅ¡etÅ™ení se oznaÄuje jako kontinuální pulzní oxymetrie a obvykle se realizuje ambulantnÄ› – to znamená, že přístroj si pacient odnese domů a na noc, respektive na spánek, si ho nasadí. Další den pÅ™inese přístroj zpÄ›t na analýzu. Jak moc je spánková apnoe u pacienta rozvinuta zjiÅ¡Å¥uje naÅ¡e soukromá ORL klinika LENTE v Plzni podrobnÄ›ji ve své spánkové laboratoÅ™i. Po provedené monitoraci spánku a získaných výsledcích pÅ™istoupí tým zdejších odborníků k vlastní léÄbÄ›.