Metamorfní technika – jemná masáž rukou, chodidel a hlavy

Duchovní nitro každé živé bytosti je zdrojem energie, které zásobuje tělesnou schránku. Pokud se na duchovní úrovni vytvoří jakékoli blokády, člověk snadno propadá do negativních myšlenek skepsí, rozmrzelosti, depresí, což může vyústit až v agresivitu, sobectví, beznaděj, deziluzi. Metamorfní technika je jedním z účinných řešení, jak zvrátit negativní myšlení a postoj člověka do jeho přirozeného pozitivního pohledu na svět. Pomáhá regenerovat tělesné buňky a navrací lidem jejich životní vitalitu a sílu.
dlaňová masáž

O co se jedná?

Metamorfní technika je speciální masážní technika založená na principu uvolnění zablokované energie v reflexních zónách chodidel, hlavy a dlaní. Tato místa jsou tzv. paměťovými body, kam se zaznamenávají všechna časová údobí života, tedy i období prenatálního vývoje a porodu. Metamorfní technika se aplikuje výhradně jemnými doteky na reflexních ploškách, ovšem pozor! Nejedná se o reflexní terapii!
masírování chodidla

Jak se metamorfní technika masáže provádí?

Princip masáží spočívá v postupném uvolňování zablokovaných energetických drah v paměťových bodech. Provádí se na rukou a dlaních, ve vlasaté části hlavy a na bosých chodidlech (především na jejich vnitřních hranách). Masíruje se v pohodlné poloze (vsedě nebo vleže), velmi jemně se na těchto místech rukou přejíždí rovnými nebo krouživými pohyby u dospělého člověka přibližně 60 minut, u dětí 20 – 30 minut. Zpočátku je třeba po takové masáži ponechat dotyčnému určitý čas na podvědomé zpracování a rozpouštění bloků a další terapii lze opakovat nejdříve po týdnu. U dětí lze druhou aplikaci provést již po třech dnech. Pamatujte však na to, že bloky se rozpouští postupně, a že je třeba být v terapii trpělivý.
masážní oleje

Metamorfní technika je velmi snadná, přitom neobyčejně účinná. Rozsah pohybu rukou každému napoví jeho vlastní intuice, masáž můžete aplikovat buď sami na sobě, nebo si ji mohou dopřát partneři mezi sebou, dětem pak pomohou jejich rodiče. Důležitá je však vzájemná důvěra mezi masérem a „klientem“.